Avís Legal


1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol,de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixenles següents dades:
L'empresa titular d'aquesta website és Centre de Diagnosi per Imatge del Bages S.L. , amb domicilien C/ Maternitat d’Elna nº13 de Manresa , amb nombre de C.I.F: B60064409, inscrita en el Registre Mercantil de Manresa al tom 23241, foli 103, fulla B-49.599, inscripció 19 d'Agost de 1997.
Correu electrònic de contacte: cdibmanresa@cdibmanresa.com

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tota la informació i els continguts que es recullen en www.cdibmanresa.com (incloent amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Centre de Diagnosi per Imatge del Bages i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o decompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Centre de Diagnosi per Imatge del Bages.

L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Centre de Diagnosi per imatge del Bages.

Centre de Diagnosi per imatge del Bages vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

3. CONDICIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ DE LA PÀGINA:

Les pàgines web de Centre de Diagnosi per imatge del Bages podran ser visitades lliurement pels usuaris llevat de les quals es trobin incloses en àrees tancades o d'accés restringit.

Centre de Diagnosi per imatge del Bages podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Centre de Diagnosi per imatge del Bages no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en el web site www.cdibmanresa .com. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de www.cdibmanresa.com.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Amb la finalitat d'oferir-li els nostres millors serveis en el manteniment i gestió de la relació contractual que ens uneix, les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Centre de Diagnosi per Imatge del Bages i del que aquest serà responsable.

A l'efecte del disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre), Centre de Diagnosi per imatge del Bages es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los.

Igualment, Centre de Diagnosi per imatge del Bages adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

Se l’informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recaptades, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida a:

Centre de Diagnosi per imatge del Bages

C/ Maternitat d’Elna nº13

08240 Manresa (Barcelona).

Ressonància Magnètica OBERTA

La Ressonància Magnètica Oberta és una tècnica de diagnòstic per la imatge d'última tecnologia.
El seu disseny permet obtenir imatges d'alta qualitat sense l'angoixa que provoquen els aparells de Ressonància Magnètica tancats i minimitzar la sensació claustrofòbica.

Informa't
On Estem

ON ESTEM

Localitza'ns fàcilment

Troba'ns
Llista de Proves

LLISTA DE PROVES

Totes les exploracions

Veure
Imatges del Centre

IMATGES DEL CENTRE

Visita el centre en imatges

Veure